OMEGA 275 (ް 275 )
, ä, ̼
Һ
125 w
Įũ
275mm
ڸ β
15 mm()
ڸ 뷮
( X )
220 X 210 mm
17 kg
ũ(mm)
620x440x390 ( X X )
220V / 60Hz / 1P
 
Topaz 275 ( 275)
, ä, ̼
125 w
Įӷ/д
275/ 1д
ڸ β
13 mm()
ڸ 뷮
( X )
185 X 235 mm
21 kg
ũ(mm)
525 X 410 X 455( X X )
220V / 60Hz / 1P
 
 
PALLADIO 300 (ȶ 300 )
, ä, ̼
Һ
275 w
Įũ
300mm
ڸ β
23 mm()
ڸ 뷮
( X )
305x270 mm
35 kg
ũ(mm)
615x547x545 ( X X )
220V / 60Hz / 1P
 
Gemma 350/Paladio 350( 350/ȶ 350 )
, ä, ̼
Һ
310 w
Įũ
330mm
ڸ β
13 mm()
ڸ 뷮
( X )
285 X 250 mm
47 kg
ũ(mm)
770 X 610 X 630 ( X X )
220V / 60Hz / 1P
 
PLD 330
, ä, ̼
Һ
275 w
Įũ
330mm
ڸ β
15 mm()
ڸ 뷮
( X )
305x270 mm
45 kg
ũ(mm)
710 x 570 x 535( X X )
220V / 60Hz / 1P
 
PLD 350
, ä, ̼
Һ
275 w
Įũ
350mm
ڸ β
30 mm()
ڸ 뷮
( X )
305X 270 mm
37 kg
ũ(mm)
710 X 660 X 530 ( X X )
220V / 60Hz / 1P
 
PALLADIO 350 AUTOMEC FROZEN
(ȶ 350 ƽ )
, ä, ̼
Һ
370 w + 180 w
Įũ
350mm
ڸ β
23 mm()
ڸ 뷮
( X )
365 x 270 mm
75 kg
ũ(mm)
756 X 575 X 730 ( X X )
220V / 60Hz / 1P
 
Palladio 330 Automec (ȶ 330)
, ä, ̼
Һ
275 w + 180 w
Įũ
330mm
ڸ β
23 mm()
ڸ 뷮
( X )
365 x 270 mm
71 kg
ũ(mm)
756 X 575 X 630 ( X X )
220V / 60Hz / 1P
 
AUTOMATICA 300 (Ƽī 300)
, ä, ̼
Һ
390 w
Įũ
300mm
ڸ β
14 mm()
ڸ 뷮
( X )
210 X 235 mm
48 kg
ũ(mm)
665 X 635 X 730 ( X X )
220V / 60Hz / 1P
 
AUTOMATICA 330 (Ƽī 330)
, ä, ̼
Һ
390 w
Įũ
300mm
ڸ β
14 mm()
ڸ 뷮
( X )
235 X 235 mm
49.5 kg
ũ(mm)
690 X 635 X 730 ( X X )
220V / 60Hz / 1P